top of page
קשב וריכוז

קשב וריכוז והיפראקטיביות

Colorful Pattern

הפרעת קשב וריכוז מאופיינת בחוסר תשומת לב, היפראקטיביות ולעיתים אימפולסיביות. ההפרעה מתחילה בילדות ולפעמים נשארת גם בבגרות. הנתונים מראים ששניים מתוך שלושה ילדים עם הפרעת קשב וריכוז חווים סימפטומים של ההפרעה גם כמבוגרים.

ילדים עם הפרעת קשב וריכוז מתקשים לתפקד בבית ובבית הספר לעיתים קרובות ועלולים לחוות קושי בלייצר חברים או לשמור על קשרי חברות קיימים. אם ההפרעה אינה מטופלת, היא עלולה להשפיע לרעה על היכולת של האדם לתפקד בלימודים ובעבודה, וכן על ההתפתחות הסוציאלית רגשית. הפרעת קשב וריכוז יותר נפוצה בקרב בנים, שעבורם האימפולסיביות וההיפראקטיביות עלולים להתבטא כהתנהגות שמפריעה למי שסביבם.

הפרעת קשב וריכוז היא בדרך כלל הפרעה תורשתית. כאשר אדם אחד במשפחה מאובחן בהפרעת קשב וריכוז, ישנו סיכוי של 25%-35% שמישהו אחר באותה משפחה יחווה גם הוא סימפטומים של ההפרעה.

קשב וריכוז ואתגרים רגשיים

Meditation in Forest

כאשר אנו עצבניים או עצובים אחד הכלים העומדים לרשותנו לצורך התמודדות הוא ויסות רגשות. אנשים נדרשים לווסת את רגשותיהם במגוון מצבים בחיים. לצורך כך, עומדות לרשותם מספר אסטרטגיות לויסות רגשות. סטודנט יכול לווסת את חרדת הבחינות שלו על ידי כך שישכנע את עצמו שהוא מכיר את החומר הלימודי ושאין לו מה לחשוש, וילד יכול לווסת את רגשותיו כאשר חבריו לכיתה מציקים לו, באמצעות התעלמות מהקנטותיהם. בשנים האחרונות, חוקרים החלו להבחין בין שני סוגים של ויסות רגשות, אינטגרטיבי ומדכא. ויסות רגשות אינטגרטיבי מתאפיין באימוץ גישה מתעניינת כלפי רגשות, חיוביים ושליליים כאחד. סגנון ויסות זה, המתבסס על חוויה של אוטונומיה ביחס לחוויה והבעה של רגשות, נמצא קשור במגוון תוצרים חיוביים (התמודדות טובה יותר עם סיטואציות מאיימות, הגדלת היכולת לחקר עצמי ואפילו ביצועי זיכרון משופרים). ויסות רגשות מדכא לעומת זאת, מתאפיין בניסיונות נוקשים לצמצם ולהפחית ביטוי וחוויה של רגשות. מגוון רחב של מחקרים הראה כי ויסות רגשות מדכא אינו אדפטיבי וקשור במגוון תוצרים שליליים.

טיפול בגישת CBT מאפשר למתבגר לפתח גישה מתעניינת ולבחון מקרוב את דרכי ההתמודדות שלו מול אנשים ומצבים שונים. הוא לומד להכיר בכך שקשייו באירגון, בהתמדה במשימות, והאימפולסיביות שלו אכן ניתנים לשיפור. האווירה המאפשרת בחדר הטיפולים, ולעיתים גם מחוצה לו, מגבירה את המוטיבציה של המתבגר לייצר שינוי ולרכוש כלים יעילים יותר לויסות רגשות המותאם לגילו. לעיתים קרובות, הסביבה נוטה להתייחס לילדים ומתבגרים המאובחנים בהפרעת קשב וריכוז בחוסר סבלנות. במהלך הטיפול, המתבגר מייצר תחושת ערך עצמי שאינה תלויה בסביבתו, לומד לראות מצבים חברתיים באופן אובייקטיבי וסובלני יותר מצד אחד, ומכיר בחוזקותיו ובערכו הייחודי מצד שני. 

CBT 

במהלך הטיפול, המתבגר ילמד להתמודד עם דחיינות, חוסר אירגון, ניהול זמן לא תקין, ועוד. הקשר הטיפולי מאפשר מרחב חם וידידותי בו המתבגר יכול לחקור ולהכיר היבטים חיוביים באישיותו. כך, הערך העצמי שלו משתפר וכתוצאה, המוטיבציה שלו לשינוי גם היא עולה. ויסות רגשות יעיל נוצר בהכרח מתחושה של הכלה וקבלה, בראש ובראשונה, קבלה של הילד או המתבגר את עצמו כפי שהוא. המישור המשמעותי השני בו מתרחש השינוי הוא פיזיולוגי. מחקרים מראים שפיתוח מודעות לתחושות גופניות בקרב ילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז עוזרת להם לשלוט בתחושות אלה כאשר הן עולות בגוף בזמן אמת.

לסיכום, טיפול CBT  הינו יעיל עבור מתבגרים המאובחנים בקשב וריכוז. היעילות באה לידי ביטוי בשיפור בהתנהגותם וביכולת שלהם להתרכז לאורך זמן רב יותר (עיבוד מידע, שיפור מיומנויות אירגון, וויסות רגשות יעיל יותר). בטיפול CBT, באמצעות החיבור בין פתרונות יעילים ומותאמים ושיח אודות עולם הרגש של הילד והמתבגר, לבין הבנת התחושות הגופניות, היתרונות של המפגש הטיפולי מועצמים אף יותר.

Oasis
bottom of page